Privacybeleid

Privacy beleid - Snuffels & Knuffels


Artikel 1: Inleiding

1.1 Het privacybeleid van ‘Snuffels & Knuffels’ houdt in dat we u inlichten over wat we met uw persoonsgegevens doen.

      ‘Snuffels & Knuffels’ is gevestigd op volgend adres: Guchtveld 5 - 1790 Affligem.

      Ons ondernemingsnummer of BTW-nummer is BE 0676.482.453.


Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1 U verstrekt ons uw persoonsgegevens zodat wij de volgende diensten kunnen verlenen:

•Bellen, schrijven of e-mailen om onze dienstverlening (vachtverzorging van uw dier) te kunnen uitvoeren: bevestiging afspraak, contact tijdens de behandeling voor specifieke verzorgingsvragen of aanpassingen.

•Het factureren en verzenden van post, indien nodig.

•Voor diverse marketingacties van ‘Snuffels & Knuffels’ zoals bv. nieuwsbrieven.

•Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen (belastingdienst).


De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

•Naam eigenaar

•Adres & Woonplaats

•Telefoonnummer

•E-mailadres als u contact zoekt via email

•Soort en ras van uw dier, geslacht, leeftijd en eventueel kenmerken om uw dier te kunnen identificeren

•Foto van uw huisdier


‘Snuffels & Knuffels’ verkrijgt geen informatie over u of uw dier via anderen dan uzelf.


2.2 Uw gegevens worden niet bewaard wanneer u alleen informatie wenst. Bij boeking van een afspraak worden uw gegevens in ons       

      systeem opgenomen en bewaard volgens de wettelijke termijn. Bij annulatie voor de eerste afspraak worden uw gegevens na een

      jaar uit het systeem verwijderd.


Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

U mag te allen tijde de gegevens die ‘Snuffels & Knuffels’ van u heeft verzameld inzien of laten wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met het trimsalon

via mail : info@snuffelsenknuffels.be

via telefoon: 0491/91.58.36

via post: Snuffels & Knuffels – Guchtveld 5 – 1790 Affligem


Artikel 4: Derden

4.1 ’Snuffels & Knuffels’ zal uw gegevens - zonder uw toestemming - nooit aan derden verstrekken, tenzij we daarvoor wettelijk verplicht 

       wordt.


4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.


4.3  Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst. Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met

      hen worden gedeeld.


Artikel 5: Website

Op de website www.snuffelsenknuffels.be worden geen bezoekgegevens bijgehouden die tot de persoon herleidbaar zijn. Verder maken wij geen gebruik van cookies anders dan die nodig zijn voor het functioneren van de webpagina.


Artikel 6: Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.


Artikel 7: Beveiliging

‘Snuffels & Knuffels’ neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.


Artikel 8: Klachten

Bij een schending van uw privacy kan u ons steeds contacteren (zie artikel 3).